Rakennusmestarin palvelut

Rakennusmestarin palveluihin kuuluu vastaavan mestarin työt, rakennusneuvontapalvelut, avustaminen kustannuslaskennassa yms.

Vastaava mestari
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 73 pykälän mukaan vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:

  • rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle.
  • rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä.
  • rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta.
  • luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa.
  • rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.

    Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin
    erityisalan työnjohtajaa.​

Rakennuspalvelu Marvel Oy

Elämäsi suurin investointi

Toiveidesi mukaisesti

Vanhan korjaaminen

Suunnitelmat ja stailaukset

Kaikki rakentamiseen

Katso toteutuksiamme

Löydä meidät

Ota yhteyttä